Online-Event
Delegaţii, conferinţe şi târguri
Delegație germană în România cu tema eficiență energetică și energii regenerabile în clădiri publice
Start eveniment
2020-11-02 · 10:00
Final eveniment
2020-11-06 · 18:00

Eficiența energetică a clădirilor este o prioritate a politicilor UE și are ca scop susținerea unei energii curate. Țările Uniunii Europene trebuie să pregătească astfel strategii sustenabile pe termen lung pentru a îndeplini obiectivele stabilite. Pentru clădirile publice din România sprijinirea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea acesteia din surse regenerabile trebuie de asemenea să reprezinte un pilon de bază pentru o dezvoltare durabilă. La nivel național, consumul final de energie în sectorul de construcții reprezintă 42% din totalul consumului final de energie, din care 34% reprezintă clădiri rezidențiale, iar restul de aproximativ 8% clădiri comerciale și publice (agenda construcțiilor).

Conform strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică decarbonat  până în 2050 sectorul public ar trebui să dețină un rol demonstrativ și să-și asume rolul de lider prin renovarea a 8,25 milioane m2 (26%) de clădiri publice până în 2030. O asemenea realizare ar reduce consumul de energie cu 0,05 milioane tep și ar face posibilă o evitare a emisiilor de CO2 de 0,25 milioane tone pentru perioada 2021-2030. Pentru a putea atinge acest obiectiv, trebuie implementate două programe și anume un program național pe termen lung pentru clădiri publice aflate în proprietatea statului și un program național pe termen lung pentru clădiri publice municipale. Din renovarea aprofundată sau la nivel nZEB (near Zero Energy Building) a clădirilor publice, a iluminatului și a instalațiilor de utilizare a surselor de energie regenerabilă vor fi obținute  rezultate semnificative din punct de vedere al economisirii energiei. Conceptul nZEB (near Zero Energy Building) în clădiri presupune ca acestea să aibă un consum de energie extrem de mic, aproape egal cu zero, acesta fiind acoperit în proporție de minimum 10% cu energie din surse regenerabile. Clădirile nZEB au o performanță energetică foarte ridicată.

Prezentarea proiectului

Ținând cont de potențialul existent, AHK România realizează un proiect de colaborare economică româno-germană cu tema „Eficiență energetică și energii regenerabile în clădiri publice”, care se adresează firmelor românești și germane interesate să dezvolte afaceri bilaterale în domeniul eficienței energetice a clădirilor. Scopul este promovarea pe plan local a sistemelor și produselor germane din acest domeniu precum și inițierea unor parteneriate româno-germane în domeniul energiei. Finanțarea proiectului provine de la Ministerul Federal al Economiei și Energiei din Germania în cadrul programului „Energy Solutions made in Germany”.

Pofilele celor opt societăți germane participante la delegație pot fi consultate aici

 

Pentru înscriere va rugăm să completați acest formular de colaborare și să ni-l transmiteți până marți, 27.10.2020 la următoarea adresă de e-mail

 

Pentru mai multe detalii despre această inițiativă nu ezitați să ne contactați!