Publicaţii AHK

Prin publicațiile AHK vă ținem la curent cu cele mai actuale informații. Publicațiile noastre îi informează pe membri, parteneri și decidenții din mediul de afaceri despre toate aspectele importante legate de economie, cultură, teme juridice, de rețeaua AHK și relațiile economice româno-germane.

Newsletter

Newsletter-ul în format electronic, Buletin Informativ, apare lunar şi conține informații actuale pe teme economice, politice şi juridice și relatează despre evenimente și activități ale AHK România. Newsletter-ul apare în mod regulat şi este transmis prin e-mail membrilor Camerei, camerelor de comerț și industrie, asociațiilor de specialitate şi altor multiplicatori.

mai 2019              iulie 2019

februarie 2019        ianuarie 2019

Raportul Anual al AHK

Raportul Anual, care apare în fiecare an bilingv, în limbile germană şi română, oferă o privire de ansamblu asupra activităților şi evoluției AHK România în anul respectiv. Conducerea AHK, angajaţii şi Consiliul Director sunt prezentaţi detaliat prin activităţile pe care le desfăşoară. Raportul este în acelaşi timp o bază de date utilă prin inserarea listei membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. O serie de fotografii vin să susţină diversitatea activităţilor pe care le desfăşoară Camera. O privire de ansamblu asupra evoluției relațiilor economice bilaterale întregește conținutul Raportului.

Broșura cu date economice (germană/engleză)

Pentru a vă facilita decizia de a investi în România, am realizat această broșură, care conține date economice importante și informații despre România. Publicația este utilă tuturor celor interesați de România ca piață de desfacere și achiziții, dar și ca amplasament investițional pentru producție.

„Cities of Tomorrow“

„Cities of Tomorrow” a devenit o importantă conferință de specialitate, care dorește să sensibilizeze, dar mai ales să inițieze angajamente concrete în ce privește dezvoltarea economică durabilă în orașele și regiunile din România și care reunește peste 300 de participanți din întreaga țară, dar și din străinătate – arhitecți, reprezentanți ai mediului de afaceri, dezvoltatori și agenți imobiliari, numeroși reprezentanți ai administrației publice.

Broșura de Follow-up Cities of Tomorrow #6 (2018), care conține un rezumat al rezultatelor workshop-urilor poate fi descărcată aici. Mai multe informații găsiți aici: www.citiesoftomorrow.ro.

Broșura – Curtea de Arbitraj

Tot mai multe companii caută o modalitate de a soluționa rapid eventuale litigii. Curtea permanentă de Arbitraj, înființată de AHK România, oferă soluția ideală. Arbitri cu experiență din România, Germania și din alte state europene sunt înscriși pe lista noastră de arbitri. În broșură nu am prezentat doar regulile Curții de Arbitraj de pe lângă AHK România, ci și cadrul legal românesc despre arbitraj.

Raportul de conjunctură - România 2018

Bazându-ne pe rezultatele Raportului de conjunctură ECE, AHK România realizează un Raport de conjunctură specific, în care sunt prezentate pe larg rezultatele chestionarului referitoare strict la România și în același timp se face o comparație cu celelalte state din Europa Centrală și de Est. Chestionarul de conjunctură prezintă o evaluare a principalilor factori în ce privește amplasamentul investițional, importanți în luarea deciziilor investiționale – din perspectiva companiilor.

Ultimele trei ediții ale Raportului și graficele complete le găsiți aici.

  • Ediția din 2017 a Raportului de conjunctură o găsiți aici.
  • Ediția din 2016 a Raportului de conjunctură o găsiți aici.
  • Ediția din 2015 a Raportului de conjunctură o găsiți aici.

Raportul de conjunctură ECE

Cum se dezvoltă Europa Centrală și de Est (ECE)? Cum apreciază companiile situația economică din regiune? Camerele de Comerț și Industrie Germane (AHK-urile) din Europa Centrală și de Est realizează anual, la începutul primăverii, un chestionar comun, din care reiese situația economică, condițiile-cadru, calitatea condițiilor amplasamentului investițional, dar și așteptările companiilor germane din regiune. Chestionarul servește pe de-o parte ca o sursă de informații pentru companiile germane în luarea deciziilor investiționale, pe de altă parte rezultatele chestionarului oferă o bună orientare pentru activitatea AHK și pentru factorii de decizie din fiecare țară în parte.

Ultimele două ediții ale Raportului (în limba engleză):

Raport de conjunctura ECE 2018            Raport de conjunctura ECE 2014

AHK Business Outlook (Chestionarul de toamnă)

Bazându-ne pe Raportul ECE (chestionarul din primăvară) și pe rezultatele AHK Business Outlook (chestionarul din toamnă), am elaborat Raportul de Conjunctură despre România. Acesta permite pe de-o parte o comparație a rezultatelor chestionarului din această toamnă cu cele din primăvară și din toamna 2017 în ce privește evaluarea situației conjuncturale și a situației companiilor și pe de altă parte oferă o privire de ansamblu asupra principalilor factori de risc economic.

AHK Business Outlook 2017         AHK Business Outlook 2016

Managementul deșeurilor și Reciclarea în România

Sub umbrela econet Romania am organizat în perioada septembrie 2018-februarie 2019 trei workshop-uri regionale la Iași, Cluj și Timișoara și si o conferinta la București pe tema mangementului deșeurilor. Proiectul s-a derulat la inițiativa Ministerului Federal al Mediului, Protecției Climatice și Siguranței Nucleare din Germania în cadrul inițiativei de export "Tehnologii de Mediu".

În cadrul conferinței a fost lansată broșura "Managementul deșeurilor și Reciclarea în România – 15 + 1 propuneri pentru o colectare și un management al deșeurilor modern, eficient și sustenabil", care sumarizează problemele și soluțiile propuse de experții în domeniul reciclării în România.