Grupuri de lucru

„PENTRU și ÎMPREUNĂ cu membrii noștri” este principiul care se aplică Grupurilor de lucru din cadrul AHK România. Scopul acestora este de a purta un dialog deschis și eficient cu factorii de decizie din politică și administrație.

Grupurile de lucru din cadrul AHK

Agricultură

Potențialul economic al României în domeniul agriculturii este  divers și numeroase companii germane sunt prezente în România. Astfel, România are cea de-a șasea cea mai mare suprafață agricolă exploatată din UE. Cu toate acestea, agricultura se confruntă cu nenumărate provocări structurale cum ar fi fragmentarea suprafețelor agricole,  condiții de proprietate nerezolvate în anumite regiuni, sisteme de irigații inadecvate și insuficiente, respectiv infrastructură, o putere financiară uneori slabă a fermelor care au consecințe asupra echipamentului resurselor de exploatare, disponibilitatea forței de muncă sau lipsa de know-how cu privire la tehnologiile moderne, în special pe fondul avansării digitalizării (aici includem și tematica agriculturii de precizie cu scopul creșterii producției), problematica din jurul schimbării generațiilor, precum și importanța și efectele schimbărilor climatice și impactul Pactului Verde European asupra agriculturii din România. Propuneri de soluții pentru aceste teme dar nu numai sunt dezbătute  în interiorul Grupului de Lucru pentru Agricultură, incluzând best practices din Germania.

Construcții și achiziții publice

Domeniul achizițiilor publice este de o deosebită importanță pentru dezvoltarea economică a României, mai ales din perspectiva disponibilității substanțiale a fondurilor europene care sunt utilizate în mare măsură de către sectorul public pentru extinderea infrastructurii de transport, energie, mediul,  digitalizare și sănătate. Lipsa unui cadru legislativ performant și adaptat celor mai bune practici din domeniul achizițiilor publice și lipsa unei administrații de stat eficiente reprezintă blocajul achizițiilor de succes și implementării proiectelor de investiții publice care deseori influențează decisiv competitivitatea României. Companiile germane dețin leadership tehnologic în multe domenii și pot contribui astfel la dezvoltarea digitală și durabilă a României. Membrii grupului de Lucru Construcții și Achiziții Publice cunosc provocările cu care se confruntă România în acest domeniu și contribuie prin soluțiile propuse, prin schimbul de idei cu ministerele, administrația publică și factorii de decizie politică la  menținerea României ca locație de afaceri competitivă

Dreptul muncii

O piață a muncii optim reglementată din punct de vedere legal este o temă centrală pentru fiecare companie din România. Cadrul legislativ al dreptului muncii atrage multă atenție, motiv pentru care AHK România a creat un forum de dezbatere și schimb de informații pentru membrii săi prin înființarea Grupului de Lucru pentru Dreptul Muncii.  Pandemia de Coronavirus și-a pus în mod special amprenta pe agenda acestui grup de lucru. Subiecte precum introducerea modelului de Kurzarbeit în România (cf. modelului german), telemuncă, salariul minim pe economie, procesele administrative ce trebuie adaptate digital și evoluțiile din domeniul dialogului social (negocieri colective/ dreptul colectiv al muncii) sunt discutate în interiorul Grupului de Lucru alături de reprezentanți ai asociațiilor patronale și sindicale.

Educație

Disponibilitatea forței de muncă calificate este o preocupare centrală pentru economia germană din România, care oferă cca. 250.000 de locuri de muncă. Modelul învățământului dual este un concept de succes pentru asigurarea forței de muncă, luând în considerare mai ales necesitatea dezvoltării continue a cerințelor profesionale. Diversele întâlniri ale grupului de lucru AHK România pe tema formării profesionale duale creează în primul rând un schimb valoros de bune practici pentru numeroși membri AHK, care sunt deja implicați în sistemul educațional dual din România. În urma acestor întâlniri periodice formulăm propuneri legislative de îmbunătățire a procesului educațional în sistem dual și venim cu inițiative de implementare a acestuia atât la nivel național cât și regional / local. Ne îndreptăm atenția și asupra calității formării profesionale, care poate fi asigurată prin dotarea școlilor (resurse didactice, ateliere etc.), măsuri de formare continuă a profesorilor, măsuri de sprijin pentru companiile implicate, consiliere în carieră pentru elevi etc.

Informații suplimentare despre activitățile AHK pe tema formării profesionale duale găsiți aici.

Energie

Ca urmare a așa-numitei  „Energiewende din Germania și/sau al Pactului Verde European, politica energetică ocupă un rol decisiv în determinarea competitivității unei țări. România are un mix energetic diversificat, energiile regenerabile reprezentând peste 24%. Temele Grupului de Lucru pentru Energie sunt  liberalizarea pieței energiei electrice, transformarea zonelor miniere românești, promovarea energiei regenerabile, prin care și tema producerii descentralizate jucând aici un rol central. Experiența companiilor germane dobândită în țara-mamă este vitală și poate fi utilizată cu succes în procesul transformațional din România.

Informații suplimentare despre activitățile AHK România pe tema eficienței energetice și a energiei regenerabile pot fi găsite pe www.econet-romania.ro

Fiscalitate

O contribuție semnificativă la creșterea predictibilității politicii economice a unei țări depinde de proiectarea și dezvoltarea continuă a legislației fiscale. Grupul de Lucru dezbate și tratează teme actuale ale legislației fiscale din România. Principala preocupare a grupului de lucru este de a contribui la o relație transparentă și eficientă între sectorul privat și autoritățile fiscale naționale.

Food Retail

Grupul de Lucru Food Retail, oferă membrilor AHK activi în acest sector posibilitatea de a lua o poziție cu privire la inițiativele legislative specifice. O altă preocupare importantă a acestui grup este creșterea valorii adăugate în România de la producție la comercializare (From Farm to Fork).

Mediu

Provocările din sectorul mediului sunt în România considerabile și foarte diversificate și prin Pactul Verde European capătă o nouă dimensiune din perspectiva nevoii de acțiune. Scopul de bază al Grupului de Lucru este creșterea semnificativă a ratelor de reciclare în toate domeniile și implementarea de sistemelor circulare la nivel local/regional. Cel mai adesea întâlnim în România o lipsă de know-how și tehnologie corespunzătoare. Printre altele, grupul de lucru încurajează stabilirea principiului Plătești cât arunci, principiu ce se afirmă în diferite poziții cu privire propuneri legislative din domeniul mediului. Informații suplimentare despre activitățile AHK România pe tema managementului de mediu găsiți la www.econet-romania.ro

Vă mulțumim pentru implicare!

Dorim să le mulțumim tuturor membrilor care își fac timp și participă în mod activ la grupurile noastre de lucru și, bineînțeles, ne-am bucura dacă și alte companii membre s-ar alătura acestor activități. 

Toate discuțiile care se poartă în interiorul Grupurilor de Lucru se supun cu strictețe politicilor anti-trust și de concurență loială, aduse în atenția participanților la începutul fiecărei ședințe.