AHK România

Partener pentru afaceri de succes
Calendarul evenimentelor

Publicaţii AHK

Raportul Anual al AHK

Cities of Tomorrow

Curtea de Arbitraj

Broșura cu date economice

Vizitați-ne!

© Wolf-Dieter Grabner

Contactați-ne!


AHK România

Calea Griviței 82-98, et. 1
The Mark, Corp The Podium
010736 Bucureşti
România

Telefon: +40 21 223 15 31
E-Mail