News AHK

STOICA & ASOCIAȚII: Soarta contractului de subînchiriere: ce se întâmplă când se desființează titlul locatorului?

23/05/2024

Desființarea titlului locatorului determină, conform articolului 1.819 din Codul Civil, încetarea automată a contractului de locațiune. Totuși, dacă locatarul a acționat de bună-credință la încheierea contractului, acesta poate continua pentru perioada stipulată inițial, dar nu mai mult de un an de la desființarea titlului.

  1. Ce este contractul de închiriere?

Conform art. 1777 Cod civil, locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.

Prin urmare, contractul de închiriere este contractul prin care locatorul se obligă să asigure locatarului folosința unui bun imobil sau mobil pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț. În contextul prezentului articol, reținem faptul că asigurarea folosinței bunului este obligația principală și esențială a locatorului.

Astfel, locatorul este obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod continuu locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului, fiind dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă.

  1. Când este permisă subînchirierea?

Conform art. 1805 Cod civil, locatarul poate să încheie o sublocaţiune, totală sau parţială, ori chiar să cedeze locaţiunea, în tot sau în parte, unei alte persoane, dacă această facultate nu i-a fost interzisă în mod expres. Cu toate acestea, dacă bunul este mobil, sublocaţiunea ori cesiunea nu este permisă decât cu acordul scris al locatorului.

Citiți aici articolul integral: https://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_stoica_si_asociatii-27155953-soarta-contractului-subinchiriere-intampla-cand-desfiinteaza-titlul-locatorului.htm