Formare profesională

AHK România se implică în realizarea conceptului și organizarea cursurilor de formare și pregătire profesională, după modelul german de pregătire profesională duală, aceasta însemnând îmbinarea strânsă între teorie și practică. Astfel companiile investesc in personal, care corespunde cu adevărat cerinţelor companiei.

© Getty Images/Wavebreakmedia

Disponibilitatea personalului calificat reprezintă una dintre problemele-cheie pentru potenţialii investitori şi întreprinderile prezente în România. Acest domeniu prezintă o importanţă deosebită, nu numai pentru investitorii străini. În aceeaşi măsură, datorită schimbărilor structurale din economia românească, tema calificării forţei de muncă devine un factor tot mai important în dezvoltarea economică viitoare a ţării.

Guvernul a făcut un pas esenţial către reorientarea pregătirii profesionale în România, prin publicarea în Monitorul Oficial a prevederii din 8 februarie 2012. Ministerul român al Educaţiei a adoptat Ordinul nr. 3168/2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a pregătirii profesionale cu durată de 2 ani, care se orientează după sistemul german de pregătire profesională duală. La începutul anului 2014, durata învăţământului s-a prelungit de la 2 la 3 ani prin OM 3136/2014.

Prezentarea conceptului și organizarea cursurilor de formare și pregătire profesională, după modelul german de pregătire profesională duală

Premise de acces

Elevii care au absolvit clasa a-VIII-a, respectiv cu vârsta cuprinsă între 14-15 ani, pot opta pentru pregătire profesională. De asemenea, au acces elevii care au absolvit cel puţin clasa a-VIII-a la gimnaziu, însă au abandonat apoi studiile.

Durata pregătirii / Ponderea instruirii teoretice şi practice

Pregătirea durează 3 ani. Primul an cuprinde 80 la suta teorie şi 20 la suta practică. Al doilea an cuprinde 40 la suta teorie şi 60 la suta practică. Al treilea an cuprinde doar 28 la suta teorie şi 72 la suta practică. Astfel, partea practică devine mult mai importantă. Cursurile pot pot avea loc în limba minorităţilor (maghiară sau germană).

Participarea companiilor

Compania are influenţă asupra pregătirii şi poate modela curicula. Instruirea practică este flexibilă, printr-o strânsă cooperare între şcolile profesionale şi companii. Cursul practic este însoţit de un tutore, desemnat de către şcoala profesională sau de către companie. Compania este implicată în elaborarea subiectelor de examinare şi în comisia de examinare.

Absolvire

După finalizarea pregătirii, elevii primesc un certificat, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor, EQF 3. În baza certificatului de pregătire, elevii pot fi angajaţi imediat după absolvire. După încheierea pregătirii, există, de asemenea, posibilitatea de a se înscrie în clasa a-XI-a şi apoi de a susţine examenul de bacalaureat românesc.

Cum se implică AHK România în sprijinirea companiilor

Regulamentul este foarte flexibil şi permite economiei multă libertate. Practica din anii următori va arăta cât de reuşită va fi cooperarea tuturor actorilor implicaţi şi modul în care noul sistem va funcţiona în fiecare regiune.

AHK România salută noul regulament şi se implică în sprijinirea companiilor, astfel încât acestea să beneficieze de situaţia juridică actuală. Având ca bază planificarea strategică a dezvoltării personalului, oferim modele de pregătire și calificare profesională în colaborare cu compania dvs..

Pe lângă organizarea completă de măsuri, vă oferim consiliere în următoarele domenii: 

  • Consiliere asupra sistemului de învăţământ românesc şi modalităţi de şcolarizare după model dual în România;
  • Consiliere asupra conceperii măsurilor de formare profesională;
  • Organizarea programelor de formare profesională complete;
  • Organizarea formărilor de tip “train the trainer”;
  • Organizarea şi coordonarea examinărilor intermediare şi finale după modelul dual, inclusiv acordarea de certificate de calificare profesională.