EDUPRO Summit

În 2018, echipa EduPro a AHK România a organizat prima ediție a conferinței EDUPROSUMMIT # 1 “Educate for Future” având ca temă învățământul profesional în România. Conferința a fost organizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania la București și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).

Conferința a reunit peste 250 de participanți din întreaga țară, printre care elevi și absolvenți, reprezentanți ai mediului de afaceri, profesori, directori de școli, inspectori școlari și reprezentanți ai factorilor de decizie politică.

În paralel cu evenimentul, a fost organizată o expoziție de proiecte în cadrul căreia elevii și-au putut prezenta proiectele relevante formării profesionale din companie. Evenimentul reprezintă o platformă de dialog între diferiții actori ai învățământului profesional și are drept scop promovarea învățământului profesional în România prin prezentarea unor exemple de bune practici, creșterea vizibilității învățământului profesional dual în România și transferul de know-how din Germania.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul evenimentului EDUPRO Summit.