Curtea de Arbitraj

Companiile germane și românești pot apela la Curtea Permanentă de Arbitraj din cadrul AHK România, unde litigiile sunt soluționate în mod loial, transparent și rapid.

Curtea de Arbitraj de pe lângă AHK România se dezvoltă continuu și se bucură de un grad tot mai mare de recunoaștere din partea comunității internaționale de afaceri din România.

Tot mai mulți actori economici se informează în legătură cu această formă alternativă de soluționare a litigiilor care oferă avantaje evidente în relațiile internaționale de afaceri față de căile de soluționare a litigiilor oferite de instanțele juridice de stat.

Curtea de Arbitraj nu le stă la dispoziție doar companiilor germane sau românești, ci se adresează tuturor companiilor internaționale și multinaționale, reprezentate în mediul de afaceri din România. Din acest motiv, toate documentele relevante sunt puse la dispoziție în limbile germană, română și engleză

7 motive de a alege Curtea de Arbitraj de pe lângă AHK România

Eficiență

Durata procesului de arbitraj este scurtă în comparaţie cu cea din instanţele de stat, care se poate întinde de cele mai multe ori pe mai mulţi ani și se poate desfășura în mai multe instanţe. O curte de arbitraj poate soluţiona un litigiu într-o instanţă în doar câteva luni. În plus, obţineţi o sentinţă cu aceeași validitate ca cea a unei sentinţe judecătorești, recunoscută și executorie pe plan internaţional.

Neutralitate

Prin activităţile sale, AHK România se ghidează după principiul neutralităţii. În același mod, arbitrii Curţii de Arbitraj de pe lângă AHK România sunt neutri, imparţiali și independenţi în soluţionarea proceselor arbitrale.

Predictibilitate

Costurile procesului de arbitraj sunt fixe, calculate în funcţie de valoarea litigiului, astfel încât părţile implicate știu de la bun început la ce cheltuieli să se aștepte în procesul respectiv.

Confidenţialitate

Toate procesele arbitrale se tratează cu maximă confidenţialitate, spre deosebire de procesele în instanţele de stat, care sunt publice. Regulile noastre impun dezvăluirea de informaţii doar părţilor implicate în litigiu.

Flexibilitate

Părţile implicate într-un litigiu pot decide asupra multor aspecte procedurale, printre care alegerea arbitrilor și numărul acestora, locul și limba arbitrajului, normele de drept aplicabile.

Crossborder

Ne adresăm cu precădere fi rmelor românești și germane, însă orice altă firmă cu capital străin poate apela la arbitrajul AHK România. Arbitrii de pe lista noastră vorbesc toate limbile de circulaţie internaţională.

Profesionalism

Alegerea atentă a arbitrului poate aduce o plusvaloare procesului, prin expertiza și experiența acestuia. În plus, secretariatul experimentat al Curții asigură o organizare și pregătire temeinică a tuturor termenelor și a întregului proces de arbitraj.

Model de clauză

Recomandăm tuturor părţilor contractante, care doresc să facă referire la jurisdicţia arbitrală a AHK România şi care doresc soluţionarea litigiilor la Curtea bilaterală de Arbitraj, să includă în contracte următoarea clauză compromisorie:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea clauzei de arbitraj, se va soluţiona excluzând procedurile ordinare în justiţie prin arbitrajul Curţii permanente de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi."

Părţile mai pot adăuga următoarele dispoziţii:

  • „a) Locul arbitrajului este ......"
  • „b) Tribunalul arbitral va fi compus din ...... arbitri"
  • „c) Limba folosită în arbitraj va fi ......"
  • „d) Legea aplicabilă fondului litigiului este ......"